Có khi nào bạn nhận thấy bản thân mình không có sự nổi bật gì cả, và cũng nhận ra rằng chính cái sự không nổi bật đó cho nên bạn cũng không quan trọng trong mắt bất cứ ai cả. Từ trước đến giờ chúng ta từng trãi qua bao nhiêu mối tình thì cũng biết rằng nếu như bản thân mình không quan trọng với người ta thì cái cuộc tình đó chẳng đi về đâu. Một tình yêu chân thành đó là khi bạn luôn ở trong vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời đối phương, và ngược lại cũng thế. Nếu như họ có được một vị trí nào đó trong cuộc đời của bạn, thì chắc chắn là họ sẽ là người rất quan trọng với bạn. Và đương nhiên đối với họ cũng thế, nhưng mà đâu phải ai cũng may mắn được là vị trí quan trọng trong lòng một ai đó đâu. Đối với mình thì ngoài gia đình ra thì chẳng có ai xem mình là quan trọng đối với họ cả, mặc dù mình có rất là nhiều mối quan hệ khác nhau ngoài xã hội, nhưng mình chưa bao giờ cảm nhận được cái vị trí quan trọng của mình đối với người khác. Đối với họ mình chẳng là gì, có cũng được mà không có cũng được không là vấn đề gì cả bởi vì mình chẳng có sự nổi bật gì hay sao.

Đôi lúc tự suy nghĩ lại những vấn đề này thì mình cảm thấy là bản thân nên thay đổi, thay đổi ở đây không phải vì người khác mà thay đổi, mà mình chỉ muốn thay đổi cho chính bản thân của mình, thay đổi để bản thân tốt hơn. Cho dù thay đổi xong mình có quan trọng đối với ai đi chăng nữa thì mình cũng không cần quan tâm bởi vì mình bây giờ chỉ sống vì chính mình, vì gia đình vì cái cuộc sống này. Chứ không sống vì quan trọng đối với ai nữa, nó vô nghĩa lắm. Chỉ cần là người quan trọng đối với chính bản thân mình, gia đình mình như vậy cũng đủ lắm rồi, không cần phải sống vì những người không vì mình. Bạn hãy nên nhớ rằng không ai xem một người không có gì nổi bật như chúng ra gì đâu, hãy phấn đấu vì chính bản thân mình bạn nhé.