Cho dù là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì bạn đừng bao giờ quên là bản thân bạn là sự lựa chọn của họ mà thôi, và đừng bao giờ xem họ là sự ưu tiên trong khi họ chỉ xem bạn là sự lựa chọn của chính họ. Và bạn có cảm thấy hạnh phúc khi mà bạn là sự lựa chọn của một ai đó hay không? Đương nhiên là ai cũng muốn bản thân mình là một sự ưu tiên của một ai đó, chứ không phải là sự lựa chọn của người khác. Đâu có phải ai cũng dễ dàng chấp nhận bản thân của mình là sự lựa chọn đâu, và giữa cái sự ưu tiên và cái sự lựa chọn thì ai cũng mong muốn mình là cái sự ưu tiên. Bởi vì cái sự ưu tiên là dành cho những người mà người ta có tình cảm thật sự đối với mình, thì mình mới được trở thành sự ưu tiên của người ta mà thôi. Còn sự lựa chọn có nghĩ là khi mà người đó đã không đạt được những gì mà người ta muốn rồi, thì người ta chỉ có thể lựa chọn bạn, bởi vì bạn là một trong cái sự lựa chọn của người ta. Đừng bao giờ xem ai đó là sự ưu tiên, bạn luôn ưu tiên cho người đó vì bạn thích người đó quá nhiều, và cái việc gì bạn cũng ưu tiên cho người ta hết. Nhưng khi bạn nhận ra được một điều rằng họ chỉ xem bạn là sự lựa chọn thôi, khi mà cái người khác từ chối tình cảm của họ thì họ mới nhớ đến bạn, bởi vì bạn chính là cái sự lựa chọn của họ cho nên là đừng dại dột mà xem người ta là sự ưu tiên nhé. Đôi lúc thì bạn sẽ cảm thấy đau lòng với cái chính sự lựa chọn của mình, cho nên là hãy cân nhắc thật là kỹ, đưa ra một quyết định đúng đắn cho cuộc đời của mình. Đừng có để người khác xem thường bạn, và người ta chỉ xem rẻ cái tình cảm của bạn mà thôi, chứ thực chất là người ta không có thật lòng với bạn thì bạn lại đi dành hết tình cảm của mình cho người ta thì đó là một điều thiệt thòi cho chính bạn đó. Tình cảm của mình nó đáng giá lắm, cho nên chúng ta hãy nên trao cho một người nào đó mà bạn cảm thấy xứng đáng, chứ đừng đem đi trao cho những người mà không đáng nhé.