Ranh giới là dành cho bạn dù yêu như thế nào thì cũng phải biết mức độ của chính bạn đối với gia đình họ,. Bạn không làm điều đó để ảnh hưởng hoặc thậm chí kiểm soát hành vi của người khác. Chúng là một cách mà chúng tôi yêu cầu mọi người thể hiện bằng cách đề cao nhu cầu của chúng tôi. Việc xác định ranh giới là một quá trình thử và sai đối với tôi và tôi vẫn đang học hỏi.  

Ngày trước mình có gặp 1 người họ kể là đã từng thích một người khác khi đag có gia đình, nhưng chỉ dạng cảm nắng say nắng thôi. Bạn ấy có kể và dạng rất vui đối với mình những điều này chẳng khác gì ngoại tình cả. cũng may là bạn mình nó cũng tỉnh ngộ lại chứ không mình cũng không biết khuyên sao luôn  

Tìm hiểu khi bạn tiếp tục. Đừng mong đợi để làm cho nó 'đúng' lần đầu tiên hoặc thậm chí là lần thứ năm hoặc thứ mười lăm. Bạn cần phải nhất quán. Hãy nhận ra, mặc dù bạn sẽ dần thấy tiến bộ theo thời gian, mặc dù bạn có thể không nhận ra ngay lập tức.

nói chung trên cuộc đời này có nhiều mối quan hệ không tên nhưng với mình bạn cần phải xem đâu là giới hạn, đôi lúc hãy phải trân trọng những gì mình đang có đừng quá tham lam hạnh phúc không đến 2 lần nếu bạn không biết nắm giư