Hôm qua, vừa mới tham gia sự kiện của bột giặt Ariel về. Trời ơi đông thiệt là đông. Cả nhà em vật vã lắm mới chen vào chụp được tấm hình mà mồ hôi nhễ nhại. Có đi thì mới thấy bột giặt Ariel đúng là giặt chỉ trong 1 bước thật các mẹ ạ. Em thấy tấm vải nó bẩn kinh dị luôn mà các me ở đó chỉ giặt 1 tí là sạch boong. Có mẹ nào đi hôm qua không ah? Lên chia sẻ chút :)