Hãy nhìn các nước chịu lệ thuộc của Mỹ


Thái lan, nhật, hàn, phụ nữ đa phần vào dịch vụ mua vui cho đàn ông giàu có


người dân thường mải mê kiếm tiền mà vẫn nợ, sống trong sự chi phối của đồng tiền và tham vọng


nhiều người tự sát vì lối sống hiện đại bắt chước của mỹ


giáo dục nhồi nhét còn kinh khủng hơn việt nam