tôi là ma vì tôi bị ảnh hưởng bởi tiềm thức từ quá khứ, biết bao nhiêu bạo lực và ác độc của cả quá khứ nhân loại bao gồm kiếp thú


tôi là nô lệ vì tôi hèn yếu và bị xã hội chi phối, tôi không dám đứng lên mà đám đông làm gì tôi làm nấy, đám đông ra trận giết người tôi cũng cầm súng giết theo


tôi là rô bốt vì não của tôi là 1 cỗ máy vi tính sinh học, tất cả đều có trình tự và sự lập trình, tôi không hề có tự do