<>E mới mua xe Oto ddc 2 ngày, tuy đã học bằng nhưng hôm qua đâ vào cái rào nhà làm xe tróc sơn tiếc điên cả đầu, Chắc phải thuê thầy về bổ túc quá. Có chi nhánh nào ở Tân Bình không mọi ngươi