Chào các mẹ, không biết các mẹ có ai đam mê ép các loại hoa quả và rau không?


Mình thì rất thích và muốn được giao lưu và chia sẻ công thức,kinh nghiệm với mọi người.