Giả sử bạn có 2 lựa chọn, bạn chọn 1, và sau 1 thời gian có 1 số trục trặc thì bạn nghĩ lựa chọn kia đúng hơn


Vậy phải làm sao?


theo kinh nghiệm của riêng mình thì bạn nên chọn cái có bề ngoài không được tốt, vì theo cân bằng thì cái không được tốt sẽ có cái tốt tiềm ẩn, và cái có bề ngoài tốt thì hiển nhiên cũng có cái gì đó không được tốt


Vậy thay vì hy vọng ở cái có bề ngoài tốt để rồi thất vọng thì có nên chọn cái có bề ngoài không được tốt để rồi ngạc nhiên khi khám phá ra cái tốt tiềm ẩn mà mình chưa biết?