Tán là Nam, tụ là nữ


Tán là trí thông minh, tụ là trí nhớ


Tán là nghèo khó, tụ là giàu có


Tán là nỗ lực đi lên phía trước, tụ là an phận thủ thường


Tán là mạo hiểm, tụ là an toàn


Tán là tạo ra cái mới, tụ là giữ gìn cái cũ


Tán là đi xa, tụ là ở gần


Tán tìm tòi cái mới, tụ ở lại với cái cũ


Tán là lý thuyết, tụ là thực tế


Tán là đi tìm, tụ là ở 1 chỗ


Tán là chủ động, tụ là bị động


Tán là cho đi, tụ là giữ lại


còn rất nhiều nữa


đây là bài miêu tả tính cách của nam và nữ, cũng như vì sao 2 người không hiểu được nhau