bất ngờ


hãy cho cô ấy bất ngờ, ví dụ như cô ấy chỉ mới tới nhà bạn và không nghĩ gì khác ngoài việc nói chuyện nhưng bạn nhớ sinh nhật của cô ấy và tặng trước (hoặc sau sinh nhật) 1 món quà nhỏ, đó là lý do vì sao quà luôn được bao trang


Nói đúng tịm đen


dựa vào trực giác của bạn hãy nói điều gì đó đúng về cô ấy hoặc người thân của cô ấy


nói chung khi cư xử với con gái đừng dùng logic, đừng dùng cái não suy nghĩ xem nên nói gì mà hãy quan sát tinh tế cử chỉ cô ấy và đáp lại cho phù hợp, luôn nhớ là cân bằng, nếu bạn nói điều gì đó không tốt hãy nói 1 điều tốt, và hãy để cô ấy nói nhiều và xả ra, bạn ngồi nghe không cũng được tính điểm attendance (điểm danh) đó