Mình dự tính 2 năm nữa cho con mình đi du học, cho mình hỏi mình nên chuẩn bị những gì cho con khi con chuẩn bị xa nhà và không có người thân bên cạnh chăm sóc ?