Thưa bác sĩ,Vì sao các bác sĩ nhi lại khuyên không nên dùng nước xả vải cho quần áo bé?