Các bé ở độ tuổi mầm non, một tuần học mấy buổi ở trung tâm Mathnasium, thời gian cho một buổi học?