BTC vui lòng cho mình hỏi phương pháp Mathnasium có giúp bé tự giác học bài mà ba mẹ không phải nhắc nhở nhiều không?