Chương trình Y học thường thức gia đình lúc 20g00 ngày 1/4/2022 với chủ đề: Bệnh lý tai mũi họng trong giai đoạn Covid-19 hiện nay

Với những đề tài sát với đời sống và kiến thức cần thiết cho gia đình. Những thông tin được hướng dẫn từ bác sĩ để khán giá có thể dễ dàng theo dõi.

Khách mời TS.BS Lê Trần Quang Minh - Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM