Thầy Andy ở KTDC nghe nói dạy hay mà lại vui tính, thầy Ken thì dạy hay mà khó hơn, ai học rồi cho xin ít nhận xét nhé, mới thi test vào KTDC Group trình độ 3, nhưng chưa biết nên chọn học thầy nào ???