Vừa qua có tải 1 cái app giúp con mình học toán thấy nó học có hiệu quả tốt nên post lên để giới thiệu cho mọi người cùng con mình vừa chơi vừa học.


ios: https://itunes.apple.com/app/?id=1220523089


android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.caca.mathchallenge