Em đang có con 4 tuổi bé nhút nhát không tự tin nên em muốn cho con đến các trung tâm học hè để bé được mạnh dạng hơn các mẹ cho em ý kiến với .