Gửi các bố mẹ tham khảo phần mềm MÔ PHỎNG CHÍNH XÁC cách viết của từng CHỮ CÁI VÀ SỐ trong bảng chữ cái TIẾNG VIỆT, mô phỏng toàn bộ các bài tập viết chữ Việt theo vở Tập viết lớp 1 bao gồm cách viết và phần ôn luyện tập viết ở lớp và ở nhà. Hi vọng sẽ hỗ trợ được các con hứng thú học tập trong bước đầu làm quen với chữ viết ạ!


Loading interface...


https://www.facebook.com/takelearn/videos/528472777695442/UzpfSTQ4NjA5MDk0NDc0MzUzNjoyNTY0MzA4MzAzNTg4NDQ2/