Các mẹ cho em hỏi là giờ em muốn tự dạy thêm tiếng Anh cho con ở nhà, thì mình sẽ bắt đầu như thế nào trước. Mình nên dạy ngữ pháp, từ vựng cho nó nắm vững rồi bắt đầu học nói, hay là tập nó nói cho quen rồi mình sửa ngữ pháp và từ vựng trong lúc nó nói luôn. Cá nhân em thì em thấy cái nào cũng có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Nhưng mà nhiều người nói là học ngữ pháp trước sao truyền thống quá, cuối cùng chẳng biết nói tiếng Anh ra làm sao. Còn em thì thấy nói được mà nói sai thì cũng như không. Giờ sao đây hả các mẹ? :-?