Cm cũng biết giờ đồ công nghệ có rất hiều cái thu hút các bạn trẻ. Ngay cả người lớn mình cũng như vậy. Mà với đồ công nghệ khi tiếp xúc với internet thì sẽ có mặt tốt và mặt xấu, mình cũng rất khó để kiểm soát được vấn đề này. Theo cm thì m có nên cấm tuyệt đối con sử dụng k a?