Cho mình hỏi trong 1 năm có chuẩn bị có kịp lấy IELT 6.5 không nhỉ? Năm sau có bạn nào nộp hồ sơ đi hu học không.


Trình độ tớ giờ chỉ tầm giao tiếp à. Không biết có kịp lấy ko ta.