Cách đây 4 năm mình đã share Bảng cửu chương, link bài viết cũ:  Bài tập Bảng cửu chương (webtretho.com)

Nay share tiếp Bài tập Bảng chia (ngược với Bảng cửu chương).

Bảng cửu chương: Multiplication Table.xlsx - Google Trang tính

Bảng chia: Devision Table.xlsx - Google Trang tính