Sắp xếp nội thất trong nhà để tránh phải răn đe trẻ khi trẻ hiếu động. Bạn có thể tạo ra môi trường an toàn cho bản thân và trẻ nhỏ để không bắt buộc phải răn đe trẻ mà chỉ làm việc đó khi cần. Bằng việc sắp xếp lại nội thất trong nhà sao cho an toàn và phù hợp với trẻ nhỏ, bạn sẽ tránh được tình trạng đặt ra nhiều quy luật hoặc nói “không” quá nhiều lần trong suốt cả ngày.

Dùng thiết bị bảo vệ an toàn cho trẻ để đóng tủ.

Đóng cửa các phòng không an toàn với trẻ nếu không có sự giám sát của người lớn.

Dùng hàng rào an toàn cho trẻ hoặc cửa rào để chặn những chỗ nguy hiểm như cầu thang.