Mình có môt bé gái năm nay 3 tuổi rưỡi. Lúc 3 tuổi con phát hiện cháu có khả năng biết đọc, không ai chỉ cả. Cháu đọc được tiếng việt và tiếng anh, tiếng anh cháu phát âm rất chuẩn. Nay ông bà nội muốn cho cháu sang bên Mỹ để học, nhưng bên đó người ta yêu cầu phải có chứng nhận là cháu có khả năng đọc. Vậy ở hcm có cơ quan hay tổ chức nào có thể chứng nhận khả năng của cháu?. Xin các mẹ giúp cho. Cảm ơn nhiều ạ