Những nghiên cứu mới nhất về sinh lí học của não bộ và di truyền học đã có những tiến bộ mạnh mẻ, và nó giúp làm sáng tỏ tính cách và năng lực của cong người thực chất được hình thành từ giai đoạn 0 đến 3 tuổi. Có nghĩa là, con người mới sinh ra hầu hết đều giống nhau về khả năng mà không có sự khác biệt giữa thiên tài và người thường.


Tùy vào môi trường giáo dục từ khi sinh ra mà trẻ trở thành thiên tài hay người bình thường. Nói như vậy để thấy rằng không phải cứ khi nào muốn là ta có thể trở thành thiên tài. Năng lực và tính cách của con người được quyết định gần như toàn bộ ở giai đoạn 0 đến 3 tuổi. Đây là thời kì thích hợp, vì vậy sau này đi học nhiều học sinh chẳng phải vất vả gì nhưng có kết quả tốt, trong khi đó nhiều học sinh cố gắng mãi nhưng thành tích không thay đổi.

hình ảnh

Như vậy điều quan trọng nhất ở đây chính là cha mẹ cần nuôi dạy trẻ như thế nào ở giai đoạn 0 đến 3 tuổi, bởi vì sau 3 tuổi tức là giai đoạn trẻ đi mẫu giáo thì đã muộn để phát triển trí tuệ và năng lực của trẻ.


Đầu óc thông minh kém thông minh không phải do bẩm sinh, mà tùy thuộc vào nổ lực của bản thân mỗi chúng ta. Cha mẹ cần có cái nhìn thấu hiểu trước khi giáo dục trẻ, như đã nói trẻ vừa lọt lòng thì đứa nào cũng giống đứa nào, khác biệt chính là cách giáo dục vào thời điểm nào.