Trong lĩnh vực giáo dục có thuật ngữ "Cha mẹ kiểu trực thăng" (Helicopter Parenting), ám chỉ những phụ huynh có khuynh hướng dẹp bỏ giùm con những khó khăn, trở ngại lớn nhỏ trong cuộc sống, để con dễ dàng đạt được thành công, không cho con cơ hội đối diện và tự giải quyết khó khăn của chính mình. Mục đích của các bậc Ba Mẹ này tuy không xấu nhưng lại vô tình gây nên những hệ luỵ khôn lường cho tương lai con trẻ, khiến con học theo kiểu máy móc và thiếu chính kiến chỉ đợi Ba Mẹ “vẽ đường cho chạy”. Vậy làm thế nào để con thực sự tự học và học vui, vui thích?