Cả nhà ơi cho e hỏi tí tí với. Khi nào thì mình thực sự phải hạn chế vận động khi mắc bệnh khớp vậy ah? Nếu bệnh nhẹ thì mình vận động nhẹ, từ từ để khắc phục tình trạng chứ nhỉ? Vì em cũng có nghe nhiều người nói, nếu bệnh chuyển nặng đến một mức độ nào đó thì thực sự không nên vận động nhiều nữa, phải can thiệp bằng cách khác. Nhưng chả nói rõ là lúc đấy là lúc nào.


Em không biết mẹ nhà em là thuộc dạng nào rồi vì nói mãi vẫn không chịu đi khám, em cứ phải đánh giặc kiểu đọc được gì thì làm theo nấy. Khổ ơi khổ đi thôi =(