ANH CDMA TELECOM VIỆT NAM kính chúc các member nhà ta vui vẻ và mạnh khoẻ cùng ad nha các bạn 🥺☺️