Xin chào. Tôi là nhà tiếp thị cho Dragon Village IP.(Han Quoc) Một trò chơi mới sẽ được phát hành vào tháng 4 và các thử nghiệm công khai cộng đồng đang được tiến hành để công khai nó theo nhiều cách khác nhau.


Trò chơi có tên Dragon Village M là trò chơi được người dùng đánh giá cao nhất. Nếu bạn chơi trò chơi này, đánh giá nó và nhận xét về những cải tiến hoặc sự hài lòng, thì đó sẽ là một tài nguyên rất hữu ích cho một trò chơi mới.


Chúng tôi yêu cầu sự tham gia tích cực của bạn!!

https://app.adjust.com/2kdvrfr