trò chơi của tuổi thơ dữ dội nè bà con

https://www.youtube.com/watch?v=LPej7hlTzWE