Đây là tổng hợp một số status, bình luận trên các trang MXH về việc dân tình tuy “stay at home” chống dịch Corona nhưng vẫn miệt mài nâng cao cây mic 🎤, vang xa tiếng hát tiếng ca 🤭

Nguồn: Sưu tầm.

Loading interface...


Loading interface...


Loading interface...


Loading interface...


Loading interface...


Loading interface...