Bản piano cover này chỉ đơn giản được trích ra từ một quảng cáo của Simply Piano by JoyTunes (Ứng dụng tập đàn piano). Chúc các mẹ có một buổi tối thật thư giãn