Hai thanh niên sau khi xem video về 1 tấm gương cụt tay vượt khó bằng cách viết và vẽ bằng chân, đã nảy ra một ý tưởng điên rồ là bắt chước những người trên video để vẽ tranh và viết chữ bằng chân...