Hôm nay, Lan lại có dịp câu cá ở hồ câu cá huyện đội hóc môn. Hôm nay, Lan câu lên rất nhiều cá như cá chép, cá rô phi, cá mè dinh và đặt biệt là Lan câu được em cá trôi khủng hơn 4kg. Buổi câu cá ở hồ câu huyện đội hôm nay rất thú vị và vui, trời hôm nay cũng rất đẹp như một bức tranh thủy mặc. Hãy xem video và cảm nhận sự thú vị buổi câu cá ở hồ huyện đội hóc môn của Lan nha!