Bạn là một người độc thân! và một ngày hành trình của bạn thế nào? có như tôi chán phèo và đôi lúc muốn chơi một dố "phi vụ để đời" và không lo cơm nước nữa!