Hôm nay, Lan có chuyến dã ngoại câu cá ở kênh An Hạ Hóc Môn, Lan câu ở một nhánh nhỏ kênh An Hạ cá nhỏ mà câu thật thú vị kkk cá lớn thiên nhiên đâu còn nhiều. Nay Lan câu cá bằng mồi trứng kiến nha các bạn. Có dịp rảnh dỗi các bạn hãy ra kênh an hạ câu cá. Kênh An Hạ có nhiều loại cá như cá trê, cá tra, cá rô đồng, có chốt...nhưng nhiều nhất vẫn là cá trê. Các bạn câu ở kênh an hạ có thể câu cần máy hay câu cần tay như Lan đều được. chúc các bạn câu được nhiều cá ở kênh an hạ.