xin cho biết:làm sao biết được trong sản phẩm dầu ăn gấc của trẻ em chứa 100%tinh dầu gấc trong đó?