Em thấy nhiều người mua xôi gấc thường xin thêm hạt có dính màng hạt gấc ở ngoài để mang về ăn, họ nói là ăn màng gấc như vậy có tác dụng đẹp da. Có đúng như vậy không thưa bác sĩ?