Các mẹ hôm giờ lướt tiktok có thấy cái trend mới nổi này không ? Em follow thấy mẹ Babykopo cũng tham gia nhìn đáng yêu quá

Bạn em thấy có mấy mom quay nhìn cưng lắm, hình như là challenge mới của Enfa. Mom nào có thông tin về cái này cho em xin với. Tks các mom, cũng muốn cu cậu ở nhà tham gia với mẹ cho vui

hình ảnh