Các bạn trong group ít tương tác nhau quá ha chủ yếu vô xem thoy ^^