1. Tát nhật lãng rực rỡ

2. Quan sơn tửu

3. Đáp án của bạn

4. Đông miên

5. Bên ngoài những năm ánh sáng

6. Tình xưa nghĩa cũ

7. Có niềm tin từ xa

8. Khẩu thị tâm phi

9. Quán rượu của anh đóng cửa không tiếp em

10. Thế giới rộng lớn như thế vẫn gặp được anh

Nguồn: facebook