Mọi người ạ, chả là sắp được công ty cho đi làm việc 1 tháng ở Pháp, nhưng chưa biết là thủ tục xin Visa thế nào, có kinh nghiệm gì trong buổi phỏng vấn không??? và đi thì mua gì làm quà cho sếp cũng như đồng nghiệp trong công ty. Cần lắm rồi mong mọi người chỉ giúp