Em đang băn khoăn lắm nên lên đây hỏi ý kiến các mẹ. Tình hình là vợ chồng em định đi 1 tour nước ngoài (Sing/Malai/Thái). Nhg mà thấy tình hình H1N1 ghê quá nên bọn em cũng hơi run. Chẳng biết có nên đi nữa ko? Bọn em định đi khoảng đầu tháng 9 này.


Có mẹ nào mới đi về cho em biết tình hình với.