Nhà mình định đi tour Sing -Malay ben cong ty Hanoistartour van phong tren Doi Cân ah dịp 30/4 nay, di ngay 27/4, gia khoang 12tr/nguoi. Như the hoi cao hon cac noi khac mot chut nen minh muon hoi co me nao da di tour cua hang nay xin cho minh ti kinh ngiem, về mọi mặt nhé.Nếu ok mình sẽ đặt tour. Gấp nên các mẹ cho ý kiến sớm giúp mình, cảm ơn các mẹ.