chào các mẹ! Em đang muốn đi du lịch ở Mỹ nhờ các mẹ tư vấn giùm, em có người nhà ở Cali. Xin cảm ơn !:1: