Nghe nói mùa thu ở Cửu Trại Câu rất đẹp nên mình cũng mon men đi 1 chuyến. Cả nhà ai có kinh nghiệm cho mình xin ý kiến với.


Cảm ơn nhiều.