Ông xã nhà mình muốn đi du lịch Campuchia. Không biết có bác nào có kinh nhgiệm đi rồi xin chỉ giáo nên đi theo hình thức nào ? Thăm những chỗ nào ? Có lưu ý gì đặc biệt không ?


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Buddhist_monks_in_front_of_the_Angkor_Wat.jpg