Chả là mình săp đi Thái phải book phòng. Bạn nào có thẻ Visa không dùng nữa/hết tiền cho mình xin để mình book phòng đc koo??? Cảm ơn các bạn nhiều:x:x